Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 20/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 26.09.2016.

Dotyczy: wprowadzenia aneksu nr4 do regulaminu Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie