Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Przetargi zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

 

Dotyczy w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

 trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa samochodu ciężarowego z

 zabudową bramową” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na

 podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Ogłszenie o zamówieniu

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2016 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Miśkiewicz
Ilość wyświetleń: 421
12 października 2016 13:34 Grzegorz Miśkiewicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2016 13:34 Grzegorz Miśkiewicz - Opublikowanie dokumentu.
12 października 2016 13:31 Grzegorz Miśkiewicz - Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl