Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości szacunkowej poniżej progów us

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych Treść ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości &nb

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pn. „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych&rd