Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : „Dostawa oleju napędowego”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Stryków: Usługa odbioru,transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Treść ogłoszenia :http://bzp1.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap.”

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap.”

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap.”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap.”

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap.”