Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup środka transportu do dowozu dzieci”

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Zakup środka transportu do dowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakup środka transportu do dowozu dzieci

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie V etap.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – II etap

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie V etap."

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - II etap”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie V etap. Treść ogłoszenia

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - II etap”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - II etap Treść ogłoszenia