Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi

Dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – II etap

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY »

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy

Przetargi

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - II etap”

czytaj więcej o ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy »

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Przetargi

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - II etap”

czytaj więcej o ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetargi

Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy - II etap Treść ogłoszenia

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi

prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : „Dostawa oleju napędowego”

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetargi

Stryków: Usługa odbioru,transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Treść ogłoszenia :http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=407754&rok=2014-12-12

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi »

Realizacja: IDcom.pl