Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VI etap”.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VI etap”.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VI etap.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VI etap

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :„Zakup środka transportu do dowozu dzieci”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

„Usługa odbioru,transportu i zagospodarowania

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA DOTYCZĄCA JEDNOSTKI MOCY SILNIKA z KW na KM

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Zakup środka transportu do

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakup środka transportu do dowozu dzieci