Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Przetargi (2014) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zbiorcze zestawienie ofert

Przetargi

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n."Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap"

czytaj więcej o Zbiorcze zestawienie ofert »

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy

Przetargi

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach”

czytaj więcej o ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy »

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Przetargi

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach”

czytaj więcej o ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ »

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przetargi

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT TREŚĆ OGŁOSZENIA: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=180690&rok=2014-05-28

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetargi

Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem : 111127 w dniu 23.05.2014 TREŚĆ OGŁOSZENIA: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=111127&rok=2014-05-23...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetargi

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem : 162208 w dniu 14.05.2014 TREŚĆ OGŁOSZENIA: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=162208&rok=2014-05-14 ...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane »

Realizacja: IDcom.pl