Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetargi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana przepompowni ścieków na tłocznię w Smolicach” Treść ogłoszenia

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VI etap”

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY »

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetargi

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VI etap”

czytaj więcej o ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetargi

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VI etap”

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane »

Realizacja: IDcom.pl