Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości szacunkowej poniżej progów us