Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pn. „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych&rd

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn : „Dostawa samochodu cięża

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dotyczy w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową bramową” o wartości szacun

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Wymiana przepompowni ścieków na tłocznię w Smolicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana przepompowni ścieków na &nbs

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach