Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :„Zakup środka transportu do dowozu dzieci”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

„Usługa odbioru,transportu i zagospodarowania

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA DOTYCZĄCA JEDNOSTKI MOCY SILNIKA z KW na KM

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Zakup środka transportu do

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakup środka transportu do dowozu dzieci

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup środka transportu do dowozu dzieci”

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Zakup środka transportu do dowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakup środka transportu do dowozu dzieci

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie V etap.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – II etap