Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Przetargi (2015) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych”

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Przetargi

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :„Zakup środka transportu do dowozu dzieci”

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Przetargi

„Usługa odbioru,transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych” Treść ogłoszenia

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi »

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA DOTYCZĄCA JEDNOSTKI MOCY SILNIKA z KW na KM

Przetargi

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Zakup środka transportu do dowozu dzieci”

czytaj więcej o ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA DOTYCZĄCA JEDNOSTKI MOCY SILNIKA z KW na KM »

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przetargi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup środka transportu do dowozu dzieci”

czytaj więcej o UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO »

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Przetargi

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Zakup środka transportu do dowozu dzieci.”

czytaj więcej o PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi

Dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – II etap

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY »

Realizacja: IDcom.pl