Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Stryków: Usługa odbioru,transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Treść ogłoszenia :http://bzp1.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap.”

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap.”

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap.”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap.”

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zadania: Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach”