Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Rejestr zmian

06 lipca 2015 15:18 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [rys_41_studnia_kanalizacyjna.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:18 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [rys_3_odtworzenie_nawierzchni_bitumicznej.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:18 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [rys_29_profil__odcinek_p2s61.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:18 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [rys_28_profil__odcinek_s61s89.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:17 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [rys_27_profil__odcinek_s61s20.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:17 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [rys_24_profil__odcinek_p4p1.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:16 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [rys_22_profil__odcinek_s19p4.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:16 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [bratoszewice_strtyt.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [bratoszewice_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [bratoszewice_lista_poz.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [braoszewice_tabscalelem.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [3033_informacja_bioz.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [2129_opis_techniczny.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:13 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [1420_wykaz_wspolrzednych.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:13 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [67_decyzja_nr_km_63_2009.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:13 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [0_strona_tytulowa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 lipca 2015 15:12 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 maja 2015 12:42 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Zarządzenia: Zmiana treści zakładki.
25 maja 2015 12:39 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Zarządzenia: Zmiana treści zakładki.
25 maja 2015 12:27 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Druki: Zmiana treści zakładki.
25 maja 2015 12:25 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Zarządzenia: Zmiana treści zakładki.
25 maja 2015 12:25 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Zarządzenia: Zmiana treści zakładki.
25 maja 2015 12:24 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Zarządzenia: Zmiana treści zakładki.
25 maja 2015 12:24 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Zarządzenia: Zmiana treści zakładki.
25 maja 2015 12:23 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Zarządzenia: Zmiana treści zakładki.
25 maja 2015 12:23 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Zarządzenia: Zmiana treści zakładki.
25 maja 2015 12:19 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Zarządzenia: Zmiana treści zakładki.
25 maja 2015 12:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: Zarządzenia: Dodanie nowej zakładki.
30 marca 2015 13:30 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wybraniu_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 marca 2015 13:29 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:47 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [wykaz_osob__zal_nr_6.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:47 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [wykaz_dostaw__zalnr_5.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:47 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_wykonawcy__zal_nr_7.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:47 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_wykonawcy__zal_nr_3.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:46 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_wykonawcy__zal_nr_2b.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:46 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_zal_nr_2a.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:46 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy__zalnr_1.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:46 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:46 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:44 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:43 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:42 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:40 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 marca 2015 10:40 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
27 lutego 2015 11:25 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...: Dodanie załącznika [taryfy_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
27 lutego 2015 11:23 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Ilość wyświetleń: 9548
Realizacja: IDcom-web.pl