Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Rejestr zmian

18 listopada 2015 14:56 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 listopada 2015 14:55 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO...: Dodanie załącznika [uniewaznienie_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 listopada 2015 14:54 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 listopada 2015 13:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 listopada 2015 13:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [pytanie_i_odpowiedz_autobus.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 listopada 2015 13:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 listopada 2015 21:17 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 21:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Usunięcie załącznika [siwz.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 21:13 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 21:13 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 21:12 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 10:24 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: 14.10.2015- kasa ZGKiM czynna od 7:00 do 9:00.: Opublikowanie dokumentu.
07 października 2015 10:23 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: 14.10.2015- kasa ZGKiM czynna od 7:00 do 9:00.: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
22 sierpnia 2015 08:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2015 08:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 sierpnia 2015 14:53 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborzekanalizacja_w_bratoszewicach_ii_etap.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 sierpnia 2015 14:52 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2015 15:34 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [zbiorcze_zestawienie_ofert_kanalizacja_swedow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2015 14:04 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [5odpowiedz_na_pytanie_swedow24_07_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:08 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [zalacznik_do_pytania_nr_19.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:08 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [rys_nr_36_szczegol_studzienki_z_zaworem_bev_20f50_do_pytania_nr_10.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:07 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [4odpowiedz_na_pytanie_swedow22_07_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:07 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Usunięcie załącznika [zalacznik_do_pytania_nr_19.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:07 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Usunięcie załącznika [rys_nr_36_szczegol_studzienki_z_zaworem_bev_20f50_do_pytania_nr_10.pd f] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:07 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Usunięcie załącznika [4odpowiedz_na_pytanie_swedow22_07_2015.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:07 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [zalacznik_do_pytania_nr_19.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:06 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [rys_nr_36_szczegol_studzienki_z_zaworem_bev_20f50_do_pytania_nr_10.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:06 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [4odpowiedz_na_pytanie_swedow22_07_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 12:16 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [zbiorcze_zestawienie_ofert_bratoszewice_kanalizacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2015 15:22 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [zalaczniki_wersja_edytowalna_swedow_kanalizacja.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2015 19:23 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [3odpowiedznapytanieswedow20072015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2015 12:59 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy: Dodanie załącznika [5odpowiedz_na_pytanie_bratoszewice17072015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2015 11:26 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy: Dodanie załącznika [4odpowiedz_na_pytanie_bratoszewice16072015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2015 11:25 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [2odpowiedz_na_pytanie_swedow16072015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2015 15:09 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [1odpowiedz_na_pytanie_swedow15072015.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 lipca 2015 15:09 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 lipca 2015 15:07 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 lipca 2015 15:07 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 lipca 2015 15:05 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy: Dodanie załącznika [3odpowiedz_na_pytanie_bratoszewice15072015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2015 14:16 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy: Dodanie załącznika [pytania_i_odpowiedzi_ciag_dalszy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 lipca 2015 14:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 lipca 2015 14:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 lipca 2015 14:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 lipca 2015 20:43 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Opublikowanie dokumentu.
13 lipca 2015 20:42 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 lipca 2015 20:33 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
Ilość wyświetleń: 9548
Realizacja: IDcom-web.pl