Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Rejestr zmian

16 grudnia 2015 15:03 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Praca ZGK i M w dniach 23-24.12.2015 r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 grudnia 2015 15:02 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Praca ZGK i M w dniach 23-24.12.2015 r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 grudnia 2015 15:01 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Praca ZGK i M w dniach 23-24.12.2015 r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 grudnia 2015 15:01 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Praca ZGK i M w dniach 23-24.12.2015 r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 grudnia 2015 15:00 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Praca ZGK i M w dniach 23-24.12.2015 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 grudnia 2015 14:03 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Usunięcie załącznika [zawiadomienie_o_wybraniu_oferty.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 14:03 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wybraniu_oferty_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 10:28 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 10:22 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wybraniu_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 grudnia 2015 10:21 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 grudnia 2015 11:08 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Opublikowanie dokumentu.
07 grudnia 2015 11:06 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 grudnia 2015 11:03 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie załącznika [wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 grudnia 2015 11:02 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie załącznika [oswiadczenia_2a2b35678.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 grudnia 2015 11:02 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 grudnia 2015 11:02 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie załącznika [siwz_na_odpady_komunalne.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 grudnia 2015 11:01 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
02 grudnia 2015 11:44 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA DOTYCZĄCA JEDNOSTKI...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
02 grudnia 2015 11:43 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA DOTYCZĄCA JEDNOSTKI...: Dodanie załącznika [zmiana_siwz_autobus_ii.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 listopada 2015 22:35 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2015 22:35 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2015 22:33 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2015 14:56 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 listopada 2015 14:55 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO...: Dodanie załącznika [uniewaznienie_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 listopada 2015 14:54 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 listopada 2015 13:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 listopada 2015 13:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [pytanie_i_odpowiedz_autobus.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 listopada 2015 13:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 listopada 2015 21:17 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 21:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Usunięcie załącznika [siwz.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 21:13 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 21:13 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 21:12 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 10:24 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: 14.10.2015- kasa ZGKiM czynna od 7:00 do 9:00.: Opublikowanie dokumentu.
07 października 2015 10:23 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: 14.10.2015- kasa ZGKiM czynna od 7:00 do 9:00.: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
22 sierpnia 2015 08:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2015 08:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 sierpnia 2015 14:53 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborzekanalizacja_w_bratoszewicach_ii_etap.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 sierpnia 2015 14:52 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2015 15:34 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [zbiorcze_zestawienie_ofert_kanalizacja_swedow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2015 14:04 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [5odpowiedz_na_pytanie_swedow24_07_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:08 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [zalacznik_do_pytania_nr_19.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:08 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [rys_nr_36_szczegol_studzienki_z_zaworem_bev_20f50_do_pytania_nr_10.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:07 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [4odpowiedz_na_pytanie_swedow22_07_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 14:07 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Usunięcie załącznika [zalacznik_do_pytania_nr_19.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 11503
Realizacja: IDcom.pl