Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Rejestr zmian

04 marca 2016 09:52 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:52 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Dodanie załącznika [przetarg_na_autobus_2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:52 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Usunięcie załącznika [przetarg_na_autobus_2.pdf] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:52 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:51 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Dodanie załącznika [przetarg_na_autobus_2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:51 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Usunięcie załącznika [przetarg_na_autobus_2.pdf] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:51 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:51 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Dodanie załącznika [przetarg_na_autobus_2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:50 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Usunięcie załącznika [przetarg_na_autobus_2.pdf] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:48 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:48 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Dodanie załącznika [przetarg_na_autobus_2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:47 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Usunięcie załącznika [przetarg_na_autobus_ii.pdf] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:46 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Dodanie załącznika [oferta.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:46 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Dodanie załącznika [przetarg_na_autobus_ii.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 09:45 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu II: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 08:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego : Dodanie załącznika [oferta.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 08:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego : Dodanie załącznika [przetarg_na_autobus.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 marca 2016 08:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego : Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
03 marca 2016 13:27 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT: Opublikowanie dokumentu.
03 marca 2016 13:27 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT: Dodanie załącznika [zbiorcze_zestawienie__budowa_kalanalizacji_sanitarnej_w_swedowie_vi_e tap.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
03 marca 2016 13:26 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 lutego 2016 13:11 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [pytanie_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2016 13:11 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [pytania_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2016 11:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2016 11:13 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2016 11:13 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2016 11:11 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [nowy_zalacznik_nr_9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2016 11:10 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Dodanie załącznika [zmiana_siwz__budowa_kanalizacji_w_swedowie_vi_etap.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 lutego 2016 11:09 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 lutego 2016 11:38 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [pytania_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 lutego 2016 11:38 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie załącznika [pytania_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 lutego 2016 11:34 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ : Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
15 lutego 2016 15:56 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [zal_10_cz2.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 15:55 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [zal_10_cz_1.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 15:50 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 15:50 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [siwz_kanalizacja_swedow_vi_zgkim.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 15:49 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu__budowa_kanalizacji_sanitarnej_w_swedowie_vi_ etap.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 15:48 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Usunięcie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu__budowa_kanalizacji_sanitarnej_w_swedowie_vi_ etap.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 15:48 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu__budowa_kanalizacji_sanitarnej_w_swedowie_vi_ etap.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 15:47 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2015 09:42 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Praca ZGKiM w dniu 31.12.2015 r.: Opublikowanie dokumentu.
30 grudnia 2015 09:41 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Praca ZGKiM w dniu 31.12.2015 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
21 grudnia 2015 09:43 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wybraniu_oferty_1.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
21 grudnia 2015 09:42 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 grudnia 2015 15:05 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Praca ZGK i M w dniach 23-24.12.2015 r.: Opublikowanie dokumentu.
16 grudnia 2015 15:04 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Praca ZGK i M w dniach 23-24.12.2015 r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Ilość wyświetleń: 11501
Realizacja: IDcom.pl