Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Rejestr zmian

30 lipca 2018 13:37 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2018 13:35 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...: Dodanie załącznika [taryfy_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 lipca 2018 10:08 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: RODO: Zmiana treści zakładki.
05 lipca 2018 09:59 (Grzegorz Miśkiewicz) Zakładki: RODO: Dodanie nowej zakładki.
05 czerwca 2018 15:09 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO: Opublikowanie dokumentu.
05 czerwca 2018 15:09 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO: Dodanie załącznika [spelnienie_obowiazku_informacyjnego_rodo.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 czerwca 2018 15:09 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 marca 2018 10:04 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wybraniu_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2018 11:19 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [wyniki_z_otwarcia_przetargu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2018 11:18 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Usunięcie załącznika [wyniki_z_otwarcia_przetargu.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2018 11:17 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [wyniki_z_otwarcia_przetargu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 marca 2018 13:20 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Opublikowanie dokumentu.
09 marca 2018 13:17 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 marca 2018 13:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_przynaleznosci_zalnr_7.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 marca 2018 13:15 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [wykaz_dostaw__zalnr_5.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 marca 2018 13:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [wzor__umowy__zal_nr_4.odt] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 marca 2018 13:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [oswiadczenie_wykonawcy__zal_nr_3.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 marca 2018 13:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [oswiadczenie_wykonawcy__zal_nr_2b.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 marca 2018 13:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy__zalnr_1.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 marca 2018 13:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [siwz.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 marca 2018 13:12 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 marca 2018 13:11 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 marca 2018 13:11 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
11 stycznia 2018 10:24 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: 22.01.2018 ZGK i M – nieczynny: Opublikowanie dokumentu.
11 stycznia 2018 10:24 (Grzegorz Miśkiewicz) Komunikaty: 22.01.2018 ZGK i M – nieczynny: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 grudnia 2017 10:30 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wybraniu_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 14:32 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Opublikowanie dokumentu.
08 grudnia 2017 14:31 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie załącznika [wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 grudnia 2017 14:30 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 grudnia 2017 14:30 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie załącznika [oswiadczenia_nr_2_3_5_6_7__.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 grudnia 2017 14:30 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie załącznika [siwz__odpad_2017_.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 grudnia 2017 14:29 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 marca 2017 10:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wybraniu_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2017 10:14 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Usunięcie załącznika [zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2017 12:41 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Dodanie załącznika [zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 marca 2017 12:41 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY : Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 marca 2017 14:00 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Zbiorcze zestawienie ofert: Opublikowanie dokumentu.
20 marca 2017 13:59 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Zbiorcze zestawienie ofert: Dodanie załącznika [zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 marca 2017 13:58 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Zbiorcze zestawienie ofert: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 marca 2017 13:58 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Zbiorcze zestawienie ofert: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 marca 2017 13:57 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Zbiorcze zestawienie ofert: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 marca 2017 13:57 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: Zbiorcze zestawienie ofert: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 marca 2017 12:51 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Opublikowanie dokumentu.
10 marca 2017 12:49 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [umowa__zal_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 marca 2017 12:49 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 marca 2017 12:49 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_przynaleznosci_zalnr_7.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 marca 2017 12:49 (Grzegorz Miśkiewicz) Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy: Dodanie załącznika [wykaz_dostaw__zalnr_5.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Ilość wyświetleń: 11497
Realizacja: IDcom.pl